Meny

Boligsalgsrapport, trygghet for både selger og kjøper

Boligsalgsrapport er en strukturert gjennomgang av boligens byggningstekniske tilstand. I rapporten blir det lagt spesielt vekt på å fremstille byggetekniske forhold som er særlig relevant vei eierskifte.

Fra 01.01.2016 er det NS3600 som er gjeldende standard for boligsalgsrapporter.
Boligsalgsrapporten er en teknisk tilstandsrapport basert på Norsk Standard 3600.
Rapporten gir en grundig gjennomgang og vurdering byggverk og bygningsdeler. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reperasjoner, fornyelse og vedlikehold. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysiske inspeksjoner og hulltaking i utvalgte konstruksjoner når kunden ønsker det. Boligsalgsrapporten gir særlig fokus på viktige arealer som våtrom, kjøkken og kjeller.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes.
Per i dag er boligsalgsrapporten tilpasset avhendingslova og juridisk sett er boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, fordi det ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.
Boligsalgsrapporten kan også være ett verktøy for de som ønsker å selge boligen selv, uten bruk av megler.

Mere informasjon om NS3600 her: NTF Boligsalgsrapport (PDF), Bortvalg (PDF), Faktaark (PDF)

Du er besøkende nr 1221 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 drevland.as - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: VegaDesign.net