Meny

Tilstandsrapport, trygghet for både selger og kjøper

Ved salg av bolig trenger du en takst som også vurderer boligens tilstand. Dette kalles tilstandsrapport og blir utført av en Takstingeniør eller Bygningssakkyndig.
Tilstandsrapporten beskriver tilstanden på boligen, samt avvik fra byggeforskrifter og vanlige byggemetoder.

Takstingeniøren vurderer da boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført.
Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport.

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Reglene i Avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig ble endret 1. januar 2022.

Norsk Takst sin tilstandsrapport blir utført med arealmåling og med fastsatt verdi.

Mer informasjon om Tilstandsrapporten kan hentes her: Forbruker-informasjon (PDF), Sjekkliste Enebolig (PDF), Sjekkliste Leilighet (PDF), Egenerklæringsskjema (PDF)

Du er besøkende nr 1914 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 Vega Design - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: Vega Design