Meny

Taksering

Hensikten med taksering er å fastsette verdi. Gjennom målinger og faglige vurderinger vil jeg som takstmann konkludere med hva en bolig, en eiendom eller omfanget av en skade er verdt i kroner og øre.
Som medlem av Norges Takseringsforbund stiller vi strenge krav til oss selv. Vi er også en del av ett nettverk som bidrar til trygghet gjennom rutiner, faglige standarder og sertifiseringer.

Verditaksering, forhåndstakst og verdivurdering, når prisen teller.

Dette er takster som typisk er aktuelle i forbindelse med kjøp, salg eller refinansiering av fast eiendom, ved større oppussingsobjekter, ved samlivsbrudd hvor eiendeler skal fordeles, i forbindelse med arv og dødsbo, eller ved konkurser.
Våre oppdragsgivere er i all hovedsak privatpersoner, men også advokater, banker, forsikringsselskaper og andre rådgivere kan ha interesse av å få utført en uavhengig verditakst eller verdivurdering.

Verditakst
Basert på takstmannens befaring og oppmåling av boligen utarbeides en rapport som inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålinger. Rapporten vil inneholde en kortfattet beskrivelse av vedlikeholdet av boligen og en enkel fuktmåling av bade, dog uten at det er gjordt nøyere undersøkelser av den tekniske tilstanden. Rapporten oppsumeres i form av en vurdering av eiendommens markedsverdi på takseringstidspunktet hvor verdien beregnes etter vurderinger av beliggenhet hvor utsikt, solforhold, kommunikasjon, nærhet til butikker, barneskole og liknende tas i betraktning.

Forhåndstakst
En forhåndstakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter mv. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Verdivurdering
Dette er en type takst som er noe enklere enn en verditakst. Det blir utført befaring og laget en forenklet brevtakst uten arealmåling, fukt-test og liknende. Verdivurderingen fokuserer på å bestemme boligens antatte markedsverdi og er gjerne et aktuelt produkt i forbindelse med refinansiering.

Du er besøkende nr 1220 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 drevland.as - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: VegaDesign.net