Meny

Taksering

Hensikten med taksering er å fastsette verdi. Gjennom målinger og faglige vurderinger vil jeg som takstmann konkludere med hva en bolig, en eiendom eller omfanget av en skade er verdt i kroner og øre.

Som medlem av Norges Takseringsforbund stiller vi strenge krav til oss selv. Vi er også en del av ett nettverk som bidrar til trygghet gjennom rutiner, faglige standarder og sertifiseringer.

Verditaksering, forhåndstakst og reklamasjonstakst, når prisen teller.

Dette er takster som typisk er aktuelle i forbindelse med kjøp, salg eller refinansiering av fast eiendom, ved større oppussingsobjekter, ved samlivsbrudd hvor eiendeler skal fordeles, i forbindelse med arv og dødsbo, eller ved konkurser.

Våre oppdragsgivere er i all hovedsak privatpersoner, men også advokater, banker, forsikringsselskaper og andre rådgivere kan ha interesse av å få utført en uavhengig verditakst eller verdivurdering.

Verditakst / Verdivurdering

Ved en verditakst lager takstingeniøren en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstingeniøren også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.
Verditakstene utføres med e-validering for bruk opp i mot bank som krever dette.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak.
Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Denne benyttes også ofte ved å fastslå en fremtidig verdi før renovering eller tilbygg av en bolig.
Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet tilnærmet lik en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom har skiftet eier.
Reklamsajonsrapporter benyttes også der en eier ønsker å få en vurdering av arbeide som er utført av innleid foretak.

Takstingeniøren gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Du er besøkende nr 3170 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 Vega Design - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: Vega Design