Meny

Tilstands- og reklamasjonstakster

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen/eiendommen med hensyn til den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/ eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del, eller hele bygningen.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte eller overtakelse av nybygd bolig eller tilbygg.

Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelige teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold det er reklamert på.

De økonomiske konsekvensene av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for eventuelle forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdelen blir fornyet.
Du er besøkende nr 1914 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 Vega Design - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: Vega Design